Infracom
gradient-overlay

Contact


Infracom B.V.
Dollegoorweg 19
7602 EC Almelo
Tel. +31 (0)546 - 536 444

Infracom GmbH
Vosmatenweg 6
D – 49824 Laar (Duitsland)
Tel. +49 (0)5947 – 911 201

Producten

De aanwezige klasseerinstallatie scheidt de delfstof in verschillende fracties. Uit deze fracties, waarbij de delfstof wordt gesorteerd op grootte van het materiaal, worden de specifiek gevraagde mengsels geproduceerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een geavanceerd doseersysteem. Bij het produceren van de mengsels is de constantheid van samenstelling en korrelopbouw één van de belangrijkste uitgangspunten.

De mengsels zijn als volgt te rangschikken

 • Ophoogzand/vulzand
 • Drainagezand
 • Woudzand
 • Leemzand
 • Voegzand
 • Metselzand
 • Betonzand
 • Vloerenzand
 • Grindzand
 • Sportveldenzand (M3.c, M3.d, M4.c, e.a.)
 • Zandbakkenzand
 • Valbreekzand
 • Filtergrind 1-3
 • Brekerzand 0-2

Alle mogelijke mengsels zijn op specificatie verkrijgbaar.