Infracom
gradient-overlay

Contact


Infracom B.V.
Dollegoorweg 19
7602 EC Almelo
Tel. +31 (0)546 - 536 444

Infracom GmbH
Vosmatenweg 6
D – 49824 Laar (Duitsland)
Tel. +49 (0)5947 – 911 201

Winlocaties

Het winnen en classificeren van het zand vindt plaats op een tweetal locaties, namelijk Itterbeck en Wilsum (beiden Duitsland). In 2010 is gestart met zandwinning op een tweetal nieuwe locaties, namelijk het Europark (Coevorden/Laar) en de reeds bestaande zandwinning Oude Vaart in Kloosterhaar (Nederland).

Op alle locaties wordt de delfstof middels een zandzuiger gewonnen. De klasseerinstallatie werkt volgens het opstroomprincipe. De gescheiden fracties worden uiteindelijk door een geavanceerde doseerinstallatie verwerkt tot het gewenste zandmengsel.